Δελτίο Τρύγου 2017

Περιγραφή Ζώνης
Η περιοχή του Μετσόβου είναι η πιο ορεινή αμπελουργική περιοχή της Ελλάδας. Το υψόμετρο των αμπελώνων είναι πάνω από 900 μέτρα και φτάνει ως τα 1050 μέτρα. Επίσης οι κλίσεις που παρουσιάζουν είναι μεγάλες ενώ οι καιρικές συνθήκες είναι αρκετές φορές ακραίες. Παρόλες τις δυσκολίες τα σταφύλια φτάνουν σε πολύ καλή ωρίμανση λόγω του μικρού φορτίου των αμπελώνων. Καλλιεργούνται οι ποικιλίες Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Traminer και σε μικρότερη έκταση Pinot Noir, Syrah και κάποιες ντόπιες ποικιλίες οι οποίες βρίσκονται ακόμη σε πειραματικό στάδιο.

Καιρικές συνθήκες της χρονιάς
Το 2017 είχαμε πολύ βαρύ χειμώνα από τα μέσα Δεκέμβρη έως και τα τέλη Απρίλη ενώ και οι θερμοκρασίες αυτή την περίοδο ήταν κατά πολύ χαμηλότερες από τον μέσο όρο (χαρακτηριστικό είναι ότι υπήρξαν πάνω από δέκα ημέρες που παρατηρήθηκε ολικός παγετός, ενώ η μέση θερμοκρασία τον Γενάρη ήταν -2,2˚C και το Φλεβάρη 2,9˚C). Ο Μάιος συνεχίστηκε με αρκετές βροχοπτώσεις και φυσιολογικές για την περιοχή θερμοκρασίες, ενώ από τις αρχές Ιούνη και τους υπόλοιπους μήνες του καλοκαιριού το σκηνικό άλλαξε με υψηλές θερμοκρασίες και σχεδόν παντελή απουσία βροχοπτώσεων. Το αποτέλεσμα ήταν να παρατηρηθεί καθυστερημένη έναρξη του βλαστικού κύκλου λόγω του ισχυρού χειμώνα και επιτάχυνση της ωρίμανσης τους καλοκαιρινούς μήνες. Κατά τον κρίσιμο μήνα Σεπτέμβριο κάποιες βροχές έκαναν την εμφάνιση τους κατά το τρίτο δεκαήμερο ενώ οι θερμοκρασίες παρέμειναν υψηλές για την εποχή. Ο τρύγος του Βλάχικου έγινε στις 18/9 με δυναμικό αλκοολικό τίτλο 13% vol, του Traminer έγινε στις 19/9 και 20/9 με δυναμικούς αλκοολικούς τίτλους πάνω από 12,5% vol ενώ το Pinot Noir τρυγήθηκε στις 22/09. Ο τρύγος το σταφυλιών έλαβε χώρα περίπου 4-5 ημέρες πιο όψιμα σε σχέση με το 2015 αλλά χαρακτηρίστηκε από υψηλές σακχαροπεριεκτικότητες και οξύτητες. Όλα τα σταφύλια ήταν σε άριστή κατάσταση. Ο τρύγος των Cabernet, Merlot πραγματοποιήθηκε στις 9-12/10 με δυναμικό αλκοολικό τίτλο άνω του 13,5% vol. Στο ίδιο διάστημα τρυγήθηκαν και οι ντόπιες πειραματικές ποικιλίες.

Ποσοτική εκτίμηση της χρονιάς
Η παραγωγή κυμάνθηκε περίπου στα 300-400 kg/στρέμμα αναλόγως της ποικιλίας.

Ποιοτική εκτίμηση της χρονιάς
Αν και είναι νωρίς ακόμα για να εκτιμήσουμε το ποιοτικό δυναμικό της χρονιάς καθώς αρκετά αμπελοτεμάχια δεν έχουν ακόμη τρυγηθεί οι πρώτες ενδείξεις είναι ότι θα έχουμε μια πολύ καλή χρονιά για τα ερυθρά κρασιά, με πλούσιο φαινολικό δυναμικό και υψηλές οξύτητες ενώ τα λευκά που βρίσκονται ακόμα στο στάδιο της αλκοολικής ζύμωσης δείχνουν πολύ έντονο αρωματικό χαρακτήρα.

Ξενοδοχείο

Μέτσοβο, Τ.Κ. 44200
Τηλ.: +30 26560 42505
Φαξ: +30 26560 42554

WEBSITE

Οινοποιείο

Μέτσοβο, Τ.Κ. 442 00
Τηλ.: +30 26560 31490
Φαξ: +30 26560 42397

WEBSITE

Γραφείο Αθηνών

Μαραθωνοδρόμου 59, TK 15452
Τηλ: +30 210-6778244
Φαξ: +30 210-6715543

E-MAIL
Book online