Certificate of Excellence

Certificate of Excellence για το Κατώγι Αβέρωφ από το TripAdvisor!
Σας ευχαριστούμε όλους πολύ για την επιβράβευση που μας προσφέρετε μέσα από τα σχόλιά σας!
Θα χαρούμε να σας υποδεχτούμε ξανά στο Κατώγι Αβέρωφ.

*Το Certificate of Excellence, ένας θεσμός που συμπληρώνει φέτος επτά χρόνια, επιβραβεύει τα καταλύματα και τα εστιατόρια που συγκεντρώνουν σταθερά τις καλύτερες κριτικές των ταξιδιωτών. Συνεκτιμά την ποιότητα, την ποσότητα και τις κριτικές που υποβάλλουν οι ταξιδιώτες στο TripAdvisor για μια περίοδο 12 μηνών.
Προκειμένου να πληροί τις προϋποθέσεις, μια επιχείρηση πρέπει να διατηρεί μια συνολική βαθμολογία τουλάχιστον τέσσερα στα πέντε, να έχει έναν ελάχιστο αριθμό κριτικών και να έχει καταχωριστεί στο TripAdvisor για τουλάχιστον ένα έτος.

Ξενοδοχείο

Μέτσοβο, Τ.Κ. 44200
Τηλ.: +30 26560 42505
Φαξ: +30 26560 42554

WEBSITE

Οινοποιείο

Μέτσοβο, Τ.Κ. 442 00
Τηλ.: +30 26560 31490
Φαξ: +30 26560 42397

WEBSITE

Γραφείο Αθηνών

Μαραθωνοδρόμου 59, TK 15452
Τηλ: +30 210-6778244
Φαξ: +30 210-6715543

E-MAIL
Book online